06.01.2017

MALTI/ENGLISH

Stqarrija Stampa 06.01.2017

Rigward il-bejgħ ta’ Vitals Global Healthcare, fejn kumpanija ġdida xotta minn ebda esperjenza fil-qasam tas-saħħa li rebħet kuntratt ferm profittabbli – l-isptarijiet tagħna nbiegħu għal ewro – ġiet mibjugħa lil Steward Healthcare għall-qligħ sostanzarju mal-mijiet tal-mijuni lil persuni anonimi, Awturi jsejjaħ għal dibattitu parlamentari pubbliku fl-aktar ħin fis malli terġa’ tinġabar is-Sedja aktar tard dax-xahar.

Dan il-bejgħ ma kienx jiġi permess issa la ddaħħlet direttiva Ewropeja kontra l-ħasil ta’ flus u l-korruzzjoni. Jidher li mhux b’kumbinazzjoni li l-Gvern iddeċieda jipposponi din id-direttiva sa wara ma sar dan il-bejgħ. Il-bejgħ ifakkar fi skemi ta’ ħasil il-flus, u n-nuqqas ta’ trasparenza li fih sar ikompli jżid id-dubji u jfixkillu l-kredibilità tal-affari. Din il-kwistjoni hija aggravata bil-fatt li sar bi flejjes pubbliċi mit-taxxi taċ-ċittadini Maltin.

Awturi jinsisti għal dibattitu pubbliku għall-iskrutinju ta’ dan il-bejgħ li jinten bil-korruzzjoni, bejgħ nieqes mit-trasparenza u responsabbiltà lejn iċ-ċittadini Maltin.

***

Press Release 06.01.2017

In light of the Vitals Global Healthcare deal, in which a new company with no prior experience in healthcare being awarded a lucrative administrative contract – our hospitals were sold for a euro –  was sold to Stewart Health Care at a profit in the hundreds of millions with unknown beneficiaries, Awturi demands a timeous parliamentary public hearing into the matter as soon as the House reassembles later this month.

None of this would have been permitted under the newly transcribed EU directive against money laundering and corruption. It does not seem to be a coincidence that the Government postponed this directive until after this deal was struck. The deal is potently reminiscent of money-laundering schemes, and the lack of transparency in which it was made does nothing to bolster its legitimacy. The matter is aggravated by the fact that the deal involved money from the public purse from the taxes of Maltese citizens.

Awturi insists on a public hearing to scrutinise this shady deal that wreaks of corruption, devoid of any transparency and accountability to Maltese citizens.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s