13.12.2017

MALTI / ENGLISH

Stqarrija Stampa 13.12.2017

L-Awturi jappella lill-Gvern sabiex jiġu ppubblikati minnufih id-dokumenti tal-Panama Papers relevanti għal Malta ladarba l-proċessi legali li jappartjenu għall-każ Egrant jitlestew.

L-Awturi jafferma prinċipji bażiċi tal-governanza tajba billi jsostni li l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa ifixklu d-dħul monetarju li jmorru għall-infieq fis-servizzi pubbliċi, bħas-sptarijiet u l-iskejjel. Barra minn hekk, dawn ikomplu jwessgħu d-disparità fil-ġid u b’hekk jiggrava l-faqar u tkompli tiżdied l-influenza tal-minoranza sinjuruni. L-Awturi bi swied il-qalb jinnota li din it-tendenza qiegħda tikber u thedded id-demokrazija ta’ bosta pajjiżi żviluppati, inklużi tagħna.
Il-Gvern huwa obbligat biex jiżvela pubblikament dawk li illegalment jevadu t-taxxa. Dawn il-persuni jgawdu mill-benefiċċji taċ-ċittadinanza mingħajr ma jħarsu b’mod sħiħ id-dmirijiet li ġġib magħha ċ-ċittadinanza.
L-Awturi jistenna li dawn in-nies jiġu żvelati mill-aktar ħin fis, b’kundanna stretta mill-Gvern u mingħajr ebda amnestija offruta lejhom.
Awturi calls upon the Maltese government to promptly publish the relevant Panama Papers documents pertaining to Malta once the due legal processes are completed with regards to the Egrant case.
***
Press Release 13.12.2017
Awturi affirms basic principles of good governance underlying the fact that tax evasion and avoidance undermines the monetary flow injected into vital public services, namely hospitals and schools. Furthermore, these widen the wealth gap, aggravating poverty and expanding the influence of the ultra-rich. Awturi regrets that this growing trend threatens healthy democracies, including ours.
The government is duty-bound to publicly expose illegal tax evaders. These persons enjoy the benefits of citizenship without adhering to the obligations citizenship entails.
Awturi demands their earliest and strictest condemnation and exhorts for no amnesty to be offered to such offenders.
***

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s